• zemné a výkopové práce • stavebná činnosť • inštalácie optických sietí •

Referencie - Optické siete

Michal Michalíček M-stav | Ľ. Štúra 455, 032 61 Važec | www.michalicek.sk | michal@michalicek.sk | 0907 819 165
© 2011, creative solution