• zemné a výkopové práce • stavebná činnosť • inštalácie optických sietí •

Ponuka

 • výkop jám rôznych rozmerov
  (bazény, šachty, pivnice, žumpy, pätky, trativody, sondážne jamy na prípojky...)
 • výkop kanalizácie, odvodňovacích drenáží, výkop základov
  (rodinné domy, haly, bytovky,...)
 • úpravy terénu
  (úprava terénu okolo budov, domov, ciest...)
 • úprava terénu s prípravou podkladu na chodníky, parkoviská atď.

Taktiež zabezpečíme búranie a demolácie prízemných objektov (napr. staré domy a prízemné budovy) so zabezpečením odvozu rôzne druhy výkopov rýh, sondážnych jám (napr.: výkopy na inžinierske siete...)

Ceny prác sú pohyblivé, podľa dohody.

Firma disponuje strojmi:

 • TEREX 880
 • Tatra 815 S3
 • Hutniace zariadenia
 • Šmykom riadený nakladač UNC
Michal Michalíček M-stav | Ľ. Štúra 455, 032 61 Važec | www.michalicek.sk | michal@michalicek.sk | 0907 819 165
© 2011, creative solution